Français
English
Deutsch
Italiano
Norsk
Magyar
Latviešu
Español

Search & Find
 

Tiltak for å fremme anerkjennelse av formell og uformell kompetanse – Realkompetanse – gjennom opplaering og informasjon

 

 

Velkommen til ECOA sine websider

 
Siste nytt
16-06-09 15:32
Neuigkeiten Austria
Neuig... [les mer]

Til Nyhetsarkivet ->

Prosjektet

 

I Europa er små og mellom store håndverkselskaper er ofte en familibedrift. I disse bedrifter ser man at partneren utgjør en viktig og fortrolig samarbeidspartner. I møte med stadig nye utfordringer bør partneren heve sin administrative kompetanse.  

NHO og FU-Mesterfagskole vil gi en kvalitetssikret og koordinert EU utdanning, som er finansiert gjennom EU kommisjonen med programmet fra Leonardo da Vinci. Denne utdanningen kan heve partneres rolle å fremme dens betydning i bedriften.

Denne prosjektutdanningen kalles ECOA. Det er viktig med tiltak for å fremme anerkjennelse av formell og uformell kompetanse – Realkompetanse – gjennom opplaering og informasjon.